El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d’on sortiran i el destí final dels quals serà l’adreça que el comprador estableixi. Cada vegada que s’enviï una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.

Les despeses de transport aniran a càrrec del comprador.

La comanda de compra que correspongui estarà disponible a ANXOVES DE ROSES. Una vegada es confirmi el pagament, es podrà visualitzar mitjançant el vincle LES MEVES COMANDES, a partir de l’emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l’IVA.

ANXOVES DE ROSES demanarà als seus clients que triïn el lloc de lliurament, especificant el seu domicili, oficina o centre on volen que se’ls lliuri el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 24 i 72 hores de dies hàbils.

ANXOVES DE ROSES informarà el client, de la sortida de la comanda del magatzem de distribució mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

Cada lliurament es considera efectuat, un cop es posi el producte a disposició del client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat per aquest. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i llavors, fer totes les reserves i reclamacions que apareguin justificades. Fins i tot, té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis palesos de deteriorament.

Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a ANXOVES DE ROSES per correu electrònic, a l’adreça que es troba a la pàgina web d’ANXOVES DE ROSES.


Plan de recuperación, transformación y resiliencia