Tots els productes venuts podran ser retornats durant 7 dies, comptats des de la data de lliurament, d’acord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyola.

Prèviament, el client haurà d’indicar la seva intenció per correu electrònic. ANXOVES DE ROSES contestarà per mitjà d’un altre correu electrònic, especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

El reemborsament al compte del client, com a conseqüència d’aquesta devolució, s’efectuarà en el termini de 7 dies a partir de la recepció de les mercaderies per ANXOVES DE ROSES.

La devolució no podrà tenir lloc, en cap cas, si els productes subministrats han estat, manifestament, objecte d’ús.

Els productes, imperativament, han de retornar-se correctament protegits, en el seu embalatge original, en un estat perfecte (no danyats o embrutits pel client), amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats al lloc especificat per ANXOVES DE ROSES amb les instruccions precises per a la devolució del producte, enviades mitjançant correu electrònic.

En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor, per entendre que el producte que es vol retornar, ha estat utilitzat, aquests productes romandran al magatzem de distribució per ser recollits pel client durant un període no superior a 30 dies des de la seva devolució.

No podran, tampoc, retornar-se els paquets, en els quals no consti cap element adjunt que permeti identificar al remitent (número de comanda, nom, adreça, etc.).

Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte aniran a càrrec del remitent, que haurà d’enviar-los de forma segura i amb les garanties necessàries, perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

Mitjançant ANXOVES DE ROSES es podran realitzar devolucions dels productes comprats per l’import d’aquests. Un cop rebut/s el/s productes retornats, ANXOVES DE ROSES verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a l’abonament de l’import pagat, menys les despeses d’enviament (7€, IVA inclòs), independentment de l’import del producte retornat.

Tota persona que retorni el seu producte rebrà un correu electrònic, informant-lo de l’import del seu reemborsament.


Plan de recuperación, transformación y resiliencia